vroeger

Fietsenmaker op de Molenbelt in Diepenveen naar de Hoge Hondstraat in Deventer

Wist u dat de bekende rijwielhandel Bos en Zonen aan de Hoge Hondstraat in Deventer ongeveer 80 jaar geleden haar oorsprong vond op de Molenbelt in Diepenveen? In dit artikel een terugblik op die beginperiode van deze rijwielhandel.
In 1925 kwamen Jacob en Dina Bos-Reefman in Diepenveen te wonen in huize Hemeltjen op de Molenbelt. Zoals vroeger heel gebruikelijk verhuurde de familie Hemeltjen een deel van hun huis - adres Rande 144 - aan mensen die woonruimte zochten. Het echtpaar Bos kreeg het adres Rande 143. Jacob Bos was metselaar van beroep. Hij heeft zowel in Diepenveen als in Deventer vele huizen gebouwd, maar onder meer ook de aula bij het inmiddels afgebroken St. Geertruiden ziekenhuis. Het werk in de bouw was voor Jacob extra zwaar omdat hij astmatisch was. Daarom zocht hij naar ander, wat lichter werk. In de avonduren begon hij met het repareren van fietsen - zo verdiende hij er bovendien nog een centje bij. De ruimte hiervoor was echter beperkt, ze woonden op dat moment immers in bij de familie Hemeltjen. Rond 1932 kocht Jacob van Jan Hemeltjen een stuk grond in Diepenveen tegenover het huis van de familie Hemeltjen en dus ten Noorden van de molen. Daar bouwde hij een eigen woning voor zijn gezin. Ze hadden inmiddels drie kinderen: Albertje, Johan en Jaap. Het huidige adres van dat huis is Molenweg 38.. De kinderen van Jacob en Dina groeiden op in een gezellige buurt. Ze speelden met de kinderen van Hemeltjen, Grietje Wittenberg, Annie Kerkmeijer en Annie en Mieke Bussink, de dochters van de molenaar. Annie Bussink vertelt: “Op een dag mocht ik bij Johan Bos achterop de fiets naar school. Johan had als één van de weinigen al een fiets. De meeste kinderen moesten gewoon lopend naar school. Toen we ter hoogte van het weiland van boer Krijt waren - nu staat hier de basisschool “De Zonnewijzer” - kwam Johan te slingeren en hup daar lagen we in de sloot. Gelukkig was de sloot ondiep en droog. De buurtkinderen kwamen graag thuis bij de familie Bos. Als Annie bij de familie Bos aan het spelen was met Albertje kreeg ze vaak een boterham met bruine suiker. Annie ziet het nog voor zich: “Moeder Bos klemde het brood onder haar bovenarm, smeerde er boter op en pas daarna sneed ze er met een groot broodmes een plak vanaf, stak het mes in een puntzak met bruine suiker en smeerde dat erop, heerlijk”. Albertje herinnert zich nog haar eerste fiets. “Nadat mijn vader de fiets eerst had afgelakt stak hij een kaars aan om die dan tegen het lak aan te houden. Zo ontstonden er mooie vlam-motieven op mijn fiets.” Een vervelende gebeurtenis was de binnenbrand in huize Bos. Het hele gezin was boven en kon door de rookontwikkeling niet meer naar beneden. De buren schoten te hulp, met een ladder werd de familie die op het platte dak van de uitbouw stond naar beneden gehaald. Jaap vertelt: “Nog jaren lang moesten we van zwart geblakerde en gebarsten borden eten”. Doordat Jacob in dat eigen huis over meer ruimte beschikte, kon hij zijn activiteiten steeds verder verleggen van de bouw naar het repareren en verkopen van fietsen. Dit werd een steeds belangrijkere bron van inkomsten. In 1935 verhuisde het gezin naar Zwolle om zich daar volledig op de fietsenhandel te richten. De oudste zoon Johan die aanvankelijk bij zijn ouders in de zaak werkte begon na enige tijd in Zwolle een eigen fietsenzaak. Ook Albertje had later met haar man een fietsenzaak in Zwolle. Jaap Bos vond zijn vrouw in Deventer en begon daar in 1956 een fietsenzaak. Hij startte aan de Enkdwarsstraat. Toen die ruimte op een gegeven moment te klein werd moest Jaap op zoek naar een andere locatie. Die vond hij aan de Hoge Hondstraat waar hij het pand van de familie De Roo kocht. Dat was in 1960. Inmiddels heeft daar de derde generatie het heft in handen: Eric Bos. Hij runt een rijwielhandel waarvan de geschiedenis teruggaat tot de jaren twintig van de vorige eeuw, toen zijn grootvader in een schuurtje op de Molenbelt in Diepenveen het wiel van zijn carrière een draai gaf. (Bron Harry Mulder - Historische vereninging Diepenveen)

foto van Herinner je Deventer.